مرکز تجاری کیش

پروژه مرکز تجاری کیش در مرحله اول در زمینی به مساحت 41000مترمربع و با زیربنای بیش از 50000مترمربع با طرح مثلثی شکل در چهار طبقه در قلب جزیره کیش واقع شده است.

مرکز تجاری کیش

این پروژه در قالب دو مرحله،که مرحله اول به اتمام رسیده و مرحله تکمیلی که در حال گودبرداری می باشد برنامه ریزی شده است.

پروژه مرکز تجاری کیش در مرحله اول در زمینی به مساحت 41000مترمربع و با زیربنای بیش از 50000مترمربع با طرح مثلثی شکل در چهار طبقه در قلب جزیره کیش واقع شده است.

مجموع غرف حدود 550باب می باشدکه در4طبقه احداث گردیده است.

تاسیسات و تجهیزات این مجموعه با توجه به دانش نوین و تکنولوژی روز طراحی و به اجرا در آمده است.
طرح تکمیلی این پروژه در زمینی به مساحت 19512مترمربع در 6طبقه تعریف که شامل 2 طبقه پارکینگ و 4 طبقه تجاری می باشد.مساحت کل طبقات 117072مترمربع،فضای مفیدتجاری46000مترمربع و مشاعات تجاری حدود30000مترمربع می باشد.
در این طرح با داشتن ورودی های مختلف از خیابانهای اصلی و همچنین دسترسی به مرکزتجاری کیش که در حال فعالیت می باشد،امکان دسترسی به مجتمع به آسانی فراهم شده است.

بازگشت به صفحه نخست